Mục tiêu tác động xã hội

Đơn vị : Công ty TNHH Pun Coffee

Địa chỉ: Đồi Pun, km27 Hồ Chí Minh tây, thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị..

Đại diện pháp lý: Lương Thị Ngọc Trâm

Lời mở đầu
 • Công ty TNHH Pun Coffee thành lập năm 2019 trên câu chuyện buồn cà phê Khe Sanh. Vùng cà phê có tuổi đời gần 100 năm nhưng lại ít được ai biết đến (năm 2019 chỉ số tìm kiếm cà phê Khe Sanh rơi vào khoảng 9.000 lượt tìm kiếm), diện tích cà phê Khe Sanh ngày càng thu hẹp từ 5000ha đến tháng 12/2022 chỉ còn 3200ha, giá bán cà phê phụ thuộc vào sàn giao dịch cà phê arabica New York người dân không làm chủ được sản phẩm họ làm ra, năm 2019 giá cà phê đầu vụ 2.800đ/kg.
 • Có rất nhiều lí do để cà phê Khe Sanh trong tình trạng như vậy: yếu kém về kỹ thuật sản xuất, vùng nguyên liệu hoang hoá, canh tác độc canh, lạm dụng hoá chất, thiên tai mất mùa….
 • Và đáng buồn hơn, những người đồng bào Vân Kiều gắn với cây cà phê bao nhiêu năm qua đối diện với tình trạng nghèo đói, sinh kế bấp bênh, tện nạn nghiện hút diễn ra công khai trắng trợn, trộm cắp, bạo lực gia đình, nghỉ học sớm.
 • Gia đình chúng tôi có hơn 25 năm gắn bó với cây cà phê, cũng đối diện với sự chi phối từ bên ngoài thành công có và thất bại có và chúng tôi thế hệ tiếp theo viết lại cà phê arabica Khe Sanh dưới góc độ khác: Chất lượng – Bền vững

 

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP PUN COFFEE

Tầm nhìn

Pun Coffee cà phê đặc sản toàn cầu được canh tác bền vững đa dạng sinh học trên nguyên lý tôn trọng môi trường tự nhiên và an toàn cho những nhân tố có liên quan

 

Sứ mệnh

 • Quảng bá, phát triển cà phê đặc sản arabica Khe Sanh được trồng trọt, chăm sóc, thu hái, chế biến, rang xay thành phẩm từ Pun Coffee đến tay khách hàng tiêu dùng trong nước và quốc tế.
 • Phát triển nâng cao sinh kế, bền vững, ổn định cho nông hộ, đồng bào thiểu số Vân Kiều làm cà phê cùng Pun Coffee thông qua mô hình cà phê vườn rừng đa dạng sinh học
 • Xây dựng các vườn cà phê thành vườn rừng đa dạng sinh học hướng tới tạo hành lang an toàn cho vùng đệm Khu bảo tồn tự nhiên Bắc Hướng Hoá – Đakrong
 • Xây dựng tín chỉ carbon cho các vườn cà phê, đảm bảo việc giảm phát thải trong sản xuất của Doanh nghiệp bằng 0 đến năm 2050 như cam kết của chính phủ Việt Nam với Quốc tế.

 

Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng
 • Trách nhiệm
 • Bền vững

Hồ sơ nhân sự Pun Coffee

Lương Thị Ngọc Trâm – Co Fouder cum Coo

Phan Hồng Phong – Fouder cum CPO

Phạm Thị Hương

Kế toán

Văn Thanh Nhã

Maketting online

Đoàn Anh Tuấn

Sales

Hồ Văn Chỉnh 

(ĐBTS Vân Kiều)

Kỹ thuật vườn

Hồ Thị Khăn

(ĐBTS Vân Kiều)

Kỹ thuật chế biến

Lao động phổ thông

(Chị em phụ nữ ĐBTS Vân Kiều)

THT Xa Ry2

năng lực sản xuất của doanh nghiệp

Vùng nguyên liệu sản xuất

Vùng nguyên liệu liên kết theo hợp đồng nguyên tắc: 145 ha với 95 nông hộ trong đó có 55 hộ là đồng bào thiểu số Vân Kiều (70% là nông hộ thuộc diện hộ nghèo)

Hệ thống xưởng sản xuất

Năng lực sản xuất đáp ứng:

Cà phê nhân xanh: 20 tấn cà phê đặc sản và 50 tấn cà phê chất lượng cao/ năm.

Cà phê rang xay: 5 tấn/năm

Hệ thống xưởng sản xuất chứng nhận : ISO và HACCP – kỹ thuật rang chứng nhận SCA

BỐI CẢNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (LINK)

kiến tạo bền vững với 3 mục tiêu

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh minh bạch và rõ ràng

Xây dựng chuỗi sản xuất – tiêu thụ cà phê thân thiện & an toàn cho môi trường

Xã hội

Cộng đồng cà phê liên kết bền vững, bình đẳng và cùng phát triển

Chuỗi giá trị phát triển của doanh nghiệp

1. Vùng nguyên liệu cà phê ( canh tác – chăm sóc – thu hái)

2. Vận hành : Chế biến và sản xuất

3. Lực lượng lao động trực tiếp và gián tiếp

4. Cộng đồng địa phương

5. Khách hàng và người tiêu dùng

 

Tính trọng yếu của Pun Coffee


Pun Coffee xác định các vấn đề trọng yếu là những chủ đề quan trọng, cần thiết để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề xã hội mà Pun đưa ra.

Chúng tôi xây dựng những phương hướng, biện pháp khác nhau để giải quyết các mục tiêu đó, tối ưu vào mục tiêu quan trọng gắn liền với hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển thực tiễn của Pun Coffee

 

Môi trường

Các hoạt động tác động đến môi trường

Môi trường


✔ Đa dạng sinh học trong vườn cà phê.

✔ Loại bỏ hoá chất ra khỏi canh tác vườn cà phê.

✔ Ứng phó biến đổi khí hậu

✔ Xây dựng phương pháp sản xuất chế biến cà phê thân thiện môi trường.

Rủi ro và cơ hội

Rủi ro


 

✔ Diễn biến thất thường yếu tố thời tiết cực đoan

✔ Tăng chi phí mở rộng diện tích các vùng cà phê đa dạng sinh học như chuyển đổi cây giống cà phê mới, cây lâm nghiệp bản địa và thắt chặt việc xây dựng quản lý vùng nguyên liệu bền vững.

✔ Tính cam kết của người nông dân trong quá trình chuyển đổi canh tác và loại bỏ hoá chất ra khỏi vùng nguyên liệu.

 

Cơ hội:


 

✔ Xây dựng được vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao bền vững thân thiện môi trường.

✔ Tạo giá trị uy tín thương hiệu đối với khách hàng người tiêu dùng, các quỹ đầu tư các tổ chức

✔ Thu hút được sự quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế, các tổ chức, các quỹ tài chính đầu tư về phát triển bền vững.

 

 

Xã hội

Các hoạt động tác động xã hội

Xã hội


Cùng tồn tại và phát triển với cộng đồng đồng bào thiểu số Vân Kiều tại địa phương. 

Xây dựng đội ngũ quán lý farm kế cận tương lai.

Tạo giá trị mới trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương.

Hiện thực hoá một xã hội lành mạnh an toàn từ sản phẩm cà phê chất lượng cao.

Rủi ro và cơ hội

Rủi ro


✔  Gặp nhiều rủi ro tiếp cận văn hoá tập quán của đồng bào thiểu số Vân Kiều, mất nhiều thời gian và lãng phí tài chính để đào tạo lực lượng lao động là người ĐBTS.

✔ Giảm cơ hội lựa chọn sản phẩm cà phê chất lượng cao vì kiến thức và thói quen tiêu dùng sản phẩm của khách hàng.

✔ Chi phí đầu tư giá trị kinh doanh dịch vụ mới nhưng chính sách pháp lý hỗ trợ còn hạn chế và chưa cụ thể.

 

Cơ hội


✔ Lực lượng lao động tại chổ sẵn sàng

✔ Gia tăng mức độ trung thành khách hàng bởi sản phẩm chất lượng giá trị nhân văn.

✔ Gia tăng giá trị doanh thu từ việc mở rộng sản phẩm dịch vụ mới mà không phải mất nhiều chi phí đầu tư.

Quản trị doanh nghiệp

Các hoạt động quản trị doanh nghiệp tác động xã hội

Quản trị doanh nghiệp


✔ Hoạt động kinh doanh công bằng và minh bạch.

✔  Chi trả công bằng và rõ ràng

✔  Tuân thủ quy định Nhà nước và Pháp luật

✔  Sản xuất có trách nhiệm

✔  Tăng trưởng kinh tế tốt và bền vững

 

 

Rủi ro và cơ hội

Rủi ro


✔ Rò rỉ  thông tin và đánh cắp số liệu vì việc minh bạch hoá thông tin hoạt động của doanh nghiệp.

✔ Gặp phải những rủi ro tiềm ẩn gây thiệt hại cho DN cũng như nhà đầu tư do việc tuân thủ chặt chẽ các quy định chế tài quản lý pháp lý

 

Cơ hội


✔ Nâng cao giá trị vị thế doanh nghiệp thông qua đối thoại giữa các bên liên quan.

✔ Tham vấn ý kiến đối với chính quyền trong việc xây dựng bộ khung pháp lý linh hoạt hỗ trợ các chính sách phát triển doanh nghiệp vùng biên giới.

Quy trình xác định tính trọng yếu

Bước 1

Phân loại và đánh giá tác động

Xây dựng biểu đồ khung phân loại tác động nhằm đưa ra các danh sách nhóm tác động mà gắn với tình hình thực tế ngành nghề cà phê, với Pun Coffee và cộng đồng địa phương. Từ các thông tin này chúng tôi tiến hành bước tiếp theo.

bước 2

Thu hẹp và chọn lựa

✔ Việc phân loại các tác động và đối chiếu tương ứng theo các chỉ số tác động bền vững tham chiếu từ 17 chỉ số SDGs Liên Hiệp Quốc, các chỉ số GRI, các vấn đề cốt lõi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tạo tác động.

✔ Thu hẹp chọn lựa phù hợp với chiến lược mục tiêu của doanh nghiệp và khả năng thực hiện của doanh nghiệp

 

Phê duyệt

Dựa vào bước 1 bước 2 một bản đề xuất ý kiến cuối cùng được Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp thông qua và triển khai về các ban ngành, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.