Pun Coffee cà phê đặc sản số 1 Việt Nam từ Khe Sanh Quảng Trị

Pun Coffee là một doanh nghiệp gắn liền với sản phẩm đặc trưng địa phương, hướng đến phát triển toàn cầu. Chúng tôi tôn vinh giá trị sản phẩm bản địa, từ đó tạo tác động sinh kế bền vững cho đồng bào thiểu số Vân Kiều làm cà phê, thực hiện việc bảo vệ môi trường theo định hướng canh tác cà phê đa dạng sinh học tại khu vực Trung Trường Sơn – Quảng Trị.

Giá trị cốt lõi

✔ Chất lượng

✔ Trách nhiệm

✔ Bền vững

SẢN PHẨM CỦA PUN COFFEE

Dụng cụ pha chế cà phê tại nhà

CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA PUN COFFEE 2023-2025

Pun Coffee thực hiện cam kết thu mua cà phê quả tươi giá cao so với thị trường một cách bền vững, ổn định và lâu dài, hỗ trợ tái đầu tư vùng nguyên liệu cho nhóm nông hộ liên kết.. Và tạo công ăn việc làm ổn định xuyên suốt cho lao động là đồng bào thiểu số Vân Kiều thuộc tổ hợp tác Xary 2

 

Pun cùng bà con nông hộ trong chuỗi liên kết, thực hiện việc chuyển đổi các vườn cà phê theo hướng canh tác nông nghiệp bền vững, xoá bỏ thế độc canh thay bằng đa dạng sinh học, triển khai dự án “Mang rừng về vườn cà phê” hướng tới vùng nguyên liệu cà phê không xâm lấn rừng và cà phê gắn tín chỉ carbon

Chúng tôi xây dựng chiến lược knh doanh tuần hoàn và chiến lược kinh doanh bao trùm hướng tới sản phẩm và quy trình sản xuất thân thiện môi trường, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho tất cả các đối tượng sử dụng.

Hành động về khí hậu là một trong những yếu tố thực hiện hàng đầu của Pun Coffee, chúng tôi thực hiện loại bỏ hoá chất ra khỏi canh tác vùng nguyên liệu, tập trung cải tạo tạo sự đất nhằm ngăn chặn tình trạng xói mòn sạc lỡ, sử dụng năng lượng xanh trong chế biến cà phê nhân xanh, nghiên cứu thực hành sản xuất tiết kiệm nước thải….

 

Pun Coffee chú trọng việc xây dựng bình đẳng giới trong hoạt động sản xuất cà phê đặc sản của mình, ở Pun nữ giới là đồng bào thiểu được nắm vai trò lãnh đạo, tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ, nâng cao vị thế, tiếng nói của họ trong gia đình và xã hội thông qua các hoạt động thiết thực.

Giáo dục là một trong những chương trình hoạt động được lồng ghép định hướng phát triển của Pun Coffee, các chương trình đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ thuật chế biến cà phê đặc sản cùng chuyên gia.

Tổ chức giáo dục con em đồng bào thiểu số Vân Kiều về văn hoá, ngoại ngữ, kỹ năng sống…nhằm trang bị kiến thưc cơ bản ngăn chặn trình trạng tảo hôn sớm ở trẻ em, tệ nạn xã hội khác…

blog tin tức