Pun Coffee cà phê đặc sản Việt Nam từ Khe Sanh Quảng Trị

Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng địa phương và định hướng mục tiêu phát triển toàn cầu.

Pun Coffee tôn vinh giá trị sản phẩm bản địa, tạo tác động sinh kế bền vững cho đồng bào thiểu số Vân Kiều làm cà phê tại Hướng Hoá – Quảng Trị.

Pun Coffee xây dựng vùng nguyên liệu theo định hướng Nông lâm kết hợp đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, tích cực bảo vệ môi trường, hướng tới cà phê gắn tín chỉ carbon.

HÀNH TRÌNH CÀ PHÊ ĐẶC SẢN

Tri ân & tạ ơn

Pun Coffee một doanh nghiệp nhỏ nằm phía Tây Quảng Trị, nơi mà mọi sự hoạt động phát triển của chúng tôi gắn liền với người đồng bào thiểu số Vân Kiều. Và  chúng tôi tri ân vùng đất này bằng những dự án những hỗ trợ giúp đỡ trẻ em và phụ nữ thiểu số Vân Kiều có cuộc sống đủ đầy, tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

 

Pun Coffee – cà phê đặc sản Việt Nam từ Khe Sanh Quảng Trị.

🌱 Tôn vinh giá trị nguyên bản hạt cà phê arabica Khe Sanh Quảng Trị bằng phương pháp chế biến cà phê theo tiêu chuẩn đặc sản.

🌱 Không ngừng thay đổi cải tiến để mang đến khách hàng trong nước và quốc tế hạt cà phê arabica Khe Sanh từ nông trại đến tách cà phê “Coffee farm to cup”

🌱 Chúng tôi hướng đến một nền nông nghiệp bền vững bằng cách xây dựng quy trình canh tác cà phê theo hướng đa dạng sinh học, loại bỏ hoá chất ra khỏi quá trình trồng trọt chăm sóc thu hái cà phê.

🌱 Chúng tôi tạo nền tảng tin tưởng an toàn cho nông hộ làm cà phê, đặc biệt nông hộ là người đồng bào thiểu số Vân Kiều, hướng đến sự bình đẳng giới, bình đẳng cộng đồng cho chị em phụ nữ tham gia chuỗi cà phê của Pun,

 

Fanpage